Google

จับเข่าคุยกัน

จากที่ผมได้รับข่าวสาร,เรื่องราวต่างๆทั้งกับที่ได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิคกับบางเวปไซด์หรือได้มาจากคนที่รู้จักบ้าง,ไม่รู้จักบ้าง
จึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้เก็บเอาสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์
ให้แง่คิด และมุมมองต่างๆ หลายด้าน ฯลฯ

และขอเชิญเยี่ยมชม ที่ ห้องแสดงภาพ P.som
ร้าน ส.สกุณา
www.photobypsom.comวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สำนวนไทย (หมวด จ.)

• จมไม่ลง
- เคยทำตัวใหญ่มาแล้ว ทำให้เล็กลงไม่ได้
• จรกาหน้าหนู
- เข้าพวกกับใครไม่ได้
• จระเข้ขวางคลอง
- ทำตัวกีดขวางผู้อื่น จนก่อให้เกิดความรำคราญ
• จมูกมด
- ไหวตัว ทันเหตุการณ์
• จองหองพองขน
- เย่อหยิ่งลบหลู่ผู้มีคุณ
• จับดำถลำแดง
- มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง
• จับตัววางตาย
- กำหนดแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง
• จับปลาสองมือ
- มีใจไม่แน่นอน
• จับปูใส่กระด้ง
- ซุกซนไม่อยู่ในระเบียบ
• จับพลัดจับผลู
- จับผิดจับถูก ไม่ได้ดังใจ
• จับแพะชนแกะ
- ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้เอาอย่างนั้น
• จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
- ยืนยันหาคนทำผิดไม่ได้
• จับให้มั่นคั้นให้ตาย
- พากเพียรทำงานจนสำเร็จ ไม่ทิ้งกลางคัน
• จีนใหม่
- ซุ่มซ่าม
• จืดเหมือนไชยเชษฐ์
- ได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆ
• จูงช้างลอดรูเข็ม
- กระทำในสิ่งที่ทำได้ยาก
• เจ้าชู้ประตูดิน
- เจ้าชู้มาก
• เจ้าหน้าเจ้าตา
- ชอบทำเอาหน้า
• แจงสี่เบี้ย
- อธิบายละเอียด
• ใจดีสู้เสือ
- คุมใจไว้มั่น
• ใจหายใจคว่ำ
- ใจไม่ดี วิตกกลัว

ไม่มีความคิดเห็น:

Siam Class : บันทึกสำหรับคนชอบสะสม แสตมป์ (Stamps)

ข่าวไอที