Google

จับเข่าคุยกัน

จากที่ผมได้รับข่าวสาร,เรื่องราวต่างๆทั้งกับที่ได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิคกับบางเวปไซด์หรือได้มาจากคนที่รู้จักบ้าง,ไม่รู้จักบ้าง
จึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้เก็บเอาสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์
ให้แง่คิด และมุมมองต่างๆ หลายด้าน ฯลฯ

และขอเชิญเยี่ยมชม ที่ ห้องแสดงภาพ P.som
ร้าน ส.สกุณา
www.photobypsom.comวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สำนวนไทย (หมวด ภ.)

ภาวนากันตาย
- ทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น หรือทำบุญเอาหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

Siam Class : บันทึกสำหรับคนชอบสะสม แสตมป์ (Stamps)

ข่าวไอที