Google

จับเข่าคุยกัน

จากที่ผมได้รับข่าวสาร,เรื่องราวต่างๆทั้งกับที่ได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิคกับบางเวปไซด์หรือได้มาจากคนที่รู้จักบ้าง,ไม่รู้จักบ้าง
จึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้เก็บเอาสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์
ให้แง่คิด และมุมมองต่างๆ หลายด้าน ฯลฯ

และขอเชิญเยี่ยมชม ที่ ห้องแสดงภาพ P.som
ร้าน ส.สกุณา
www.photobypsom.comวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สำนวนไทย (หมวด ร.)

• รกคนดีกว่ารกหญ้า
- เลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้
• รวบหัวรวบหาง
- รวบรัดให้สั้น ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง
• รอดปากเหยี่ยวปากกา
- รอดพ้นจากอันตรายมาได้
• ร่มโพธิ์ร่มไทร
- เป็นที่พึ่งได้
• ร่มไม้ชายคา
- ที่พึ่งพาอาศัย
• ร่วมเรียงเคียงหมอน
- อยู่กินเป็นผัวเมีย
• ร้อนตัว
- กลัวความลำบากจะมาหาตัว
• ร้อนผ้าเหลือง
- อยากสึกจากความเป็นพระ
• ร้อนวิชา
- เร่าร้อนอยากจะแสดงความสามารถ
• ร้อยลิ้นกะลาวน
- พูดกลับกลอกตลบตะแลง
• ร้อยสีพันอย่าง
- ต่างๆนานา
• ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง
- ทั่งทุกหนทุกแห่ง
• รักนักมักหน่าย
- รักกันสนิทสนมกันมากก็ขากความเกรงใจกัน
• รัดเข็มขัด
- ประหยัด
• ระยำตำบอน
- เลวทราม
• ราชรถมาเกย
- โชค วาสนา ที่ได้มาโดยไม่รู้ตัว
• ราบเป็นหน้ากลอง
- ราบเรียบ
• รีดนาทาเร้น
- ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนอีกฝ่ายหนึ่งยากแค้น
• รีดเลือดกับปู
- บีบบังคับเอาสิ่งที่เขาไม่มีจะให้
• รู้เช่นเห็นชาติ
- รู้กำพืด
• รู้ตื้นลึกหนาบาง
- รู้ความเป็นไปอย่างละเอียด
• รู้เท่าไม่ถึงการณ์
- เขลา ไม่ทันการณ์
• รู้มากยากนาน
- รู้เกินไปทำให้ยุ่งยาก
• รู้ใส้
- รู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี
• รู้เห็นเป็นใจ
- รู้เหตุการณ์และร่วมมือด้วย
• เรือนสี่ห้อง
- เป็นอัปมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

Siam Class : บันทึกสำหรับคนชอบสะสม แสตมป์ (Stamps)

ข่าวไอที