Google

จับเข่าคุยกัน

จากที่ผมได้รับข่าวสาร,เรื่องราวต่างๆทั้งกับที่ได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิคกับบางเวปไซด์หรือได้มาจากคนที่รู้จักบ้าง,ไม่รู้จักบ้าง
จึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้เก็บเอาสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่ามีประโยชน์
ให้แง่คิด และมุมมองต่างๆ หลายด้าน ฯลฯ

และขอเชิญเยี่ยมชม ที่ ห้องแสดงภาพ P.som
ร้าน ส.สกุณา
www.photobypsom.comวันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

สำนวนไทย (หมวด ข.)

• ขนทรายเข้าวัด
- ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำ หรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายที่วัด หาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
• ขนมพอสมกับน้ำยา
- เสมอกัน
• ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
- ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน
• ขมเป็นยา
- คำติมักทำให้ได้สติ หรือสำนึกตัว
• ข่มเหงคะเนงร้าย
- รังแกและคอยคิดทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอ
• ขมิ้นกับปูน
- ชอบทะเลาะกันเสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน
• ขวานฝ่าซาก
- โผงผางไม่เกรงใจใคร
• เข้าเนื้อ
- ขาดทุนเสียหาย
• เข้าพกเข้าห่อ
- เอาเป็นประโยชน์ส่วนตน
• เข้าพระเข้านาง
- เข้าไหนไม่ขัดเขิน
• เข้ารกเข้าพง
- พูดหรือทำไม่ถูกกับเรื่อง เพราะไม่ชำนาญ
• เข้าร่องเข้ารอย
- ถูกแบบแผนที่วางไว้
• เข้าเลือดเข้าเนื้อ
- เสียผลประโยชน์แล้วยังต้องเสียเงินอีกด้วย
• เข้าไส้
- ถึงอกถึงใจ
• เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว
- บอกหรือสอนไม่ได้ผล
• แขนซ้ายแขนขวา
- บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
• ไข่ในหิน
- ของที่ต้องระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

Siam Class : บันทึกสำหรับคนชอบสะสม แสตมป์ (Stamps)

ข่าวไอที